Academic authorities

Management of Trnava university in Trnava

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
Rector of Trnava university
Phone: +421 33 5939 202
e-mail: rektor@truni.sk

 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.

Vice-rector of TU for Education and Student Care
Phone.: +421 33 5939 206
e-mail: ilievova.lubica@truni.sk

 

prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

Vice-rector of TU for Science, Research and Artistic Activities
Phone: +421 33 5939 214
e-mail: ladislav.csontos@tftu.sk

 

doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

Vice-rector of TU for Development
Phone: +421 33 5939 206
e-mail: bkudlac@truni.sk

 

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

Vice-rector of TU for External Relations and Cooperation
Phone: +421 33 5939 214
e-mail: mkatunin@truni.sk

 

Ing. Milan Hornáček

Bursary of Trnava university
Phone: +421 33 5939 204
fax: +421 33 5939 300
e-mail: kvestor@truni.sk

University Bodies

Academic Senate

Scientific Board

Board of Trustees

 

Academic Senate:

Chairman:

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

Vice-chairmen:

Employees´ party of AS TU :
PhDr. Marián Manák PhD.

Students´ party of AS TU :
Bc. Michaela Rušinová

Chairmanship:

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
PhDr. Marián Manák PhD.
Bc. Michaela Rušinová
ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.
PhDr. Andrej Kállay, PhD.
doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Faculty of Health Care and Social Work:

 

Employees´ party of AS TU :
prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
PhDr. Andrej Kállay, PhD.

Students´ party of AS TU :

Mgr. Marek Psota

Faculty of Philosophy and Arts:

Employees´ party of AS TU :
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
PhDr. Peter Rusnák, PhD.
doc. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
Mgr. Bc. Michal Zvarík, PhD.

Students´ party of AS TU :
Bc. Michaela Rušinová

Faculty of Education:

Employees´ party of AS TU :
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc., m. prof..

Students´ party of AS TU :
Mgr. Karol Klobušický
Oliver Selecký, zástupca AS TU v ŠRVŠ
 

Faculty of Law:

Employees´ party of AS TU :
doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc.
JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.
JUDr. Peter Varga, PhD. - representative of AS TU in RVŠ SR
Mgr. Martina Uhliarová, PhD.

Students´ party of AS TU :
Bc. Alexander Murín
Bc. Tomáš Majzel, member of Comission for accomodation of students TU
Bc. Gabriela Durániová, representative of  Students´ party of AS TU in Board of Trustees TU

Faculty of Theology:

Employees´ party of AS TU :
ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD.
doc.PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
PhDr. Rastislav Nemec, PhD.
doc. Dr. Theol. Gloria Braunsteiner, PhD.
doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD.

Students´ party of AS TU :
 

Sections of the University:

PhDr. Marián Manák PhD.

 

 

Secretary:

Lívia Macášková

 

Scientific Board:

Chairman    

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Internal Members:

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD.
prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.
doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD.
prof. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD.
ThLic. Miloš Lichner SJ
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

External Members:

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied Bratislava
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Bratislava
Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Biskupský úrad v Žiline
doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Slovenská akadémia vied Bratislava
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
prof. ThDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD.
Kongregácia pre východné cirkvi vo Vatikáne

Honorary Members:

Mons. Róbert Bezák, CSsR.
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza v Trnave
Ing. Vladimír Butko
Mesto Trnava

Officer:

Bc. Magdaléna Gažová
Department of Science, Research and Artistic Activities
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Phone: 033 5939 354
e-mail: lgazova@truni.sk

 

Board of Trustees:

Chairman:

Ing. Štefan Schmidt

 

 

Vice-chairmen:

JUDr. Timotej Minarovič

 

 

Members:

Ing. Štefan Bošnák
Mons. Stanislav Zvolenský
JUDr. Pavol Laczo
RNDr. Peter Horváth
Ing. Ján Hilkovič
Ing. Vladimír Butko
Ing. Demjan Valér, PhD.
PhDr. František Halmeš
Ing. Bohuslav Koči
Bc. Gabriela Durániová
Ing. Tibor Mikuš

 

 

Secretary:

Mgr. Adriana Krupová

 

 

Panel of Rector of Trnava University in Trnava (Grémium rektora TU - GR TU)

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rector TU

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., vice-rector TU
prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., vice-rector TU
doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., mim. prof., vice-rector TU
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., vice-rector TU
Ing. Milan Hornáček, bursary TU
Ing. Ľubomíra Martišovičová, Department of Control and Internal Audit TU
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., chairman of AS TU

 

Board of Rector of Trnava University in Trnava (Kolégium rektora TU - KR TU)

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rector TU

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., vice-rector TU
prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD., vice-rectorTU
doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., vice-rector TU
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., vice-rector TU
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., dean FF TU
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. , dean PdF TU
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., acting dean FZaSP TU
ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th., dean TF TU
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., dean PF TU
Ing. Milan Hornáček, bursar TU
Ing. Ľubomíra Martišovičová, Department of Control and Internal Audit TU
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., chairman of AS TU