Študijné programy

Skratka Názov Úroveň kvalifikácie Udeľovaná kvalifikácia Forma štúdia Jazyk Fakulta
DaTU-Bc Dejiny a teória umenia 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Filozofická fakulta
DaTU-Mgr Dejiny a teória umenia 2. stupeň magister Denná slovenský
Filozofická fakulta
ETIKA-Bc Etika 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Filozofická fakulta
ETIKA-Mgr Etika 2. stupeň magister Denná slovenský
Filozofická fakulta
FILO-Bc-D Filozofia 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Filozofická fakulta
FILO-Bc-E Filozofia 1. stupeň bakalár Externá slovenský
anglický
Filozofická fakulta
FILO-Mgr-D Filozofia 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Filozofická fakulta
E1-FaVS Formácia a vedenie spoločenstiev 1. stupeň bakalár Externá slovenský
Teologická fakulta
HIST-Bc História 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Filozofická fakulta
HIST-Bc-E História 1. stupeň bakalár Externá slovenský
Filozofická fakulta
HIST-Mgr História 2. stupeň magister Denná slovenský
Filozofická fakulta
D2-KT Katolícka teológia 2. stupeň magister Denná slovenský
Teologická fakulta
KLARCH-Bc Klasická archeológia 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
nemecký
Filozofická fakulta
KLARCH-Mgr Klasická archeológia 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
nemecký
Filozofická fakulta
KLJ-Bc Klasické jazyky 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Filozofická fakulta
KLJ-Mgr Klasické jazyky - latinská medievalistika a neolatinistika 2. stupeň magister Denná slovenský
Filozofická fakulta
KS-Mgr-D Kognitívne štúdia 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Filozofická fakulta
D1-KF Kresťanská filozofia 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Teologická fakulta
D2-KF Kresťanská filozofia 2. stupeň magister Denná slovenský
Teologická fakulta
D1-LVMvZ laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
D2-LVMvZ laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E1-LVMvZ Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. stupeň bakalár Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E2-LVMvZ Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 2. stupeň magister Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
D1n-NoR Náuka o rodine 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Teologická fakulta
D1r-NoR Náuka o rodine 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Teologická fakulta
D2n-NoR Náuka o rodine 2. stupeň magister Denná slovenský
Teologická fakulta
D2r-NoR Náuka o rodine 2. stupeň magister Denná slovenský
Teologická fakulta
E1n-NoR Náuka o rodine 1. stupeň bakalár Externá slovenský
Teologická fakulta
E1r-NoR Náuka o rodine 1. stupeň bakalár Externá slovenský
Teologická fakulta
E2n-NoR Náuka o rodine 2. stupeň magister Externá slovenský
Teologická fakulta
E2r-NoR Náuka o rodine 2. stupeň magister Externá slovenský
Teologická fakulta
D1-Ošet ošetrovateľstvo 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
D2-Ošet ošetrovateľstvo 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E1-Ošet ošetrovateľstvo 1. stupeň bakalár Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E2-Ošet ošetrovateľstvo 2. stupeň magister Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
PVU-D2 pedagogika výtvarného umenia 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
POLI-Bc Politológia 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Filozofická fakulta
POLI-Mgr Politológia 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Filozofická fakulta
DŠBc-PR Právo 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Právnická fakulta
DŠMgr-PR Právo 2. stupeň magister Denná slovenský
Právnická fakulta
EŠBc-PR Právo 1. stupeň bakalár Externá slovenský
Právnická fakulta
EŠMgr-PR Právo 2. stupeň magister Externá slovenský
Právnická fakulta
PEP-D1 predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
PEP-E1 predškolská a elementárna pedagogika 1. stupeň bakalár Externá slovenský
Pedagogická fakulta
PSYCH-Bc Psychológia 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Filozofická fakulta
PSYCH-Bc-E Psychológia 1. stupeň bakalár Externá slovenský
Filozofická fakulta
PSYCH-Mgr Psychológia 2. stupeň magister Denná slovenský
Filozofická fakulta
D2-RaOSS riadenie a organizácia sociálnych služieb 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E2-RaOSS riadenie a organizácia sociálnych služieb 2. stupeň magister Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
SPaV-D1 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
SpaV-D2 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
SPaV-E1 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 1. stupeň bakalár Externá slovenský
Pedagogická fakulta
SPaV-E2 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 2. stupeň magister Externá slovenský
Pedagogická fakulta
D1-SP sociálna práca 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
D2-SP sociálna práca 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E1-SP sociálna práca 1. stupeň bakalár Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E2-SP sociálna práca 2. stupeň magister Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
D1-SPR Sociálna práca so zameraním na rodinu 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Teologická fakulta
E1-SPR Sociálna práca so zameraním na rodinu 1. stupeň bakalár Externá slovenský
Teologická fakulta
D1-SPvZ sociálna práca v zdravotníctve 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
D1-SPvZv sociálna práca v zdravotníctve 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E1-SPvZ sociálna práca v zdravotníctve 1. stupeň bakalár Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E1-SPvZv sociálna práca v zdravotníctve 1. stupeň bakalár Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
SOCI-Bc Sociológia 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Filozofická fakulta
Aj-Ev-D1 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a etickej výchovy 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Aj-Ev-D2 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a etickej výchovy 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Aj-F-D1 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a fyziky 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Aj-F-D2 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a fyziky 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Aj-Ch-D1 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Aj-Ch-D2 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Aj-I-D1 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Aj-I-D2 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Aj-Nj-D1 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 1. stupeň bakalár Denná anglický
nemecký
Pedagogická fakulta
Aj-Nj-D2 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 2. stupeň magister Denná anglický
nemecký
Pedagogická fakulta
Aj-Vu-D1 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarného umenia 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Aj-Vu-D2 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výtvarného umenia 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
B-Ev-D1 učiteľstvo biológie a etickej výchovy 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
B-Ev-D2 učiteľstvo biológie a etickej výchovy 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
B-F-D1 učiteľstvo biológie a fyziky 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
B-Ch-D1 učiteľstvo biológie a chémie 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
B-CH-D2 učiteľstvo biológie a chémie 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
B-I-D1 učiteľstvo biológie a informatiky 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
B-I-D2 učiteľstvo biológie a informatiky 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
B-Vu-D1 učiteľstvo biológie a výtvarného umenia 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
B-Vu-D2 učiteľstvo biológie a výtvarného umenia 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
F-B-D2 učiteľstvo fyziky a biológie 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
I-F-D2 učiteľstvo informatiky a fyziky 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
I-Nv-D1 učiteľstvo informatiky a náboženskej výchovy 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
I-Nv-D2 učiteľstvo informatiky a náboženskej výchovy 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-Aj-D1 učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
M-Aj-D2 učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
M-B-D1 učiteľstvo matematiky a biológie 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-B-D2 učiteľstvo matematiky a biológie 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-Ev-D1 učiteľstvo matematiky a etickej výchovy 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-Ev-D2 učiteľstvo matematiky a etickej výchovy 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-F-D1 učiteľstvo matematiky a fyziky 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-F-D2 učiteľstvo matematiky a fyziky 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-Ch-D1 učiteľstvo matematiky a chémie 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-CH-D2 učiteľstvo matematiky a chémie 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-I-D2 učiteľstvo matematiky a informatiky 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-Nv-D1 učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-Nv-D2 učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
M-I-D1 učiteľstvo matematiky - informatiky 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
UpPV-D2 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
UpPV-E2 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 2. stupeň magister Externá slovenský
Pedagogická fakulta
Sj-Aj-D1 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Sj-Aj-D2 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Pedagogická fakulta
Sj-B-D1 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a biológie 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
Sj-B-D2 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a biológie 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
Sj-Ev-D1 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
Sj-Ev-D2 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
S-I-D2 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a informatiky 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
Sj-I-D1 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a informatiky 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
Sj-Nv-D1 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Pedagogická fakulta
Sj-Nv-D2 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy 2. stupeň magister Denná slovenský
Pedagogická fakulta
D1-VZ verejné zdravotníctvo 1. stupeň bakalár Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
D2-VZ verejné zdravotníctvo 2. stupeň magister Denná slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E1-VZ verejné zdravotníctvo 1. stupeň bakalár Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
E2-VZ verejné zdravotníctvo 2. stupeň magister Externá slovenský
anglický
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
D1-ZKFaKT Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie 1. stupeň bakalár Denná slovenský
Teologická fakulta